İnsan Hakları Eğitimleri


İnsan hakları bir kişinin sadece insan olması nedeniyle doğuştan edindiği haklardır. Dili, dini, cinsiyeti, cinsel yönelimi, ait olduğu toplum ya da devlet farkı gözetmeksizin bu hakların savunulması ve korunması gerekir. İnsan haklarının önemi ve insan hakları eğitimi de bu noktada ortaya çıkar. İnsan hakları eğitiminin, insanlara sahip oldukları haklarını öğretmek ve bu haklarını bizzat kendilerinin koruyup geliştirmesi için oldukça önemli olduğu düşüncesinden yola çıkılarak dijital insan hakları eğitimleri düzenliyoruz!