Cinsiyet Eşitliği Politikamız

Farya, tüm üyelerine ve gönüllülerine eşit fırsatlar sağlar ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bir organizasyon kültürü oluşturur.

Farya içerisinde kadınların yönetime katılabilmesi ve karar alma süreçlerine dahiliyetlerinin artırılabilmesi adına;

  • Tüm yönetim kurulu üyeleri kadınlardan oluşmaktadır.

  • Ekip içerisinde cinsiyetçi toplumsal algılardan uzak bir yaklaşım benimsenmektedir.

  • Cinsiyetçi dil ve nefret söylemlerine yönelik hiçbir tutum desteklenmemektedir.

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ve insan hakları alanında üyelerimizin farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırabilmek için eğitimler düzenlenmektedir.

Bunun yanı sıra Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda da aşağıdaki birtakım ilkeleri benimsemiş bulunmaktayız:

  • Kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin karşısında durma

  • Kadının politik ve ekonomik katılımını arttırma

  • Kadınların ekonomik ve teknolojik güçlenmesini sağlamak 

  • Kadınların ve kız çocukların var olan haklarına yönelik farkındalık arttırma ve bilinçlendirme

  • Gelir eşitsizlikleri hususunda bilinçlendirme ve farkındalık uyandırma