Bu zamana kadar neler yaptık

Hep beraber daha güçlüyüz

Gerçekleştirmiş olduğumuz Gönüllü Proje Asistanları Programı, Gönüllü Metin Yazarları Programı ve İnsan Hakları alanında çeşitli akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla çeşitli programlar gerçekleştirdik.
Programın sonucu olarak;

Katılımcı

Üyemiz

Gönül

Gerçekleştirdiğimiz Programlar

Proje Asistanlığı Gönüllü Programı

Proje Asistanları Gönüllü Programı ile de; gönüllerimizin Farya’nın çalışma alanları üzerine/ile ilgili proje yazma ve fon-kaynak geliştirme sürecini öğrenmeleri amaçlanmıştır. Program kapsamında proje asistanlarının topluluk önünde konuşma, araştırma deneyimi kazanma ve moderatörlük yapma gibi kişisel kazanımlar elde etmeleri planlanmaktadır. 

Metin Yazarlığı Gönüllü Programı

Metin Yazarlığı Gönüllü Programı ile; İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, LGBTİ+ hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, göç ve çevre üzerine gönüllü ekibimizin metin yazarlığı deneyimi kazanma ve içerik üretme becerisi geliştirme imkanı sağlamalarını hedeflenmektedir. Aynı zamanda program; gönüllü bireylere gündemdeki olayları, araştırma raporlarını ve bilgilendirici yazıları, oluşturduğumuz alt gruplar üzerinden insan hakları ve doğanın hakları perspektifiyle yorumlama, savunuculuk yapabilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu şekilde haklarını bilen, haklarını savunan ve ihlallere karşı yazım diliyle farkındalık kazandırabilen bireylerin yaygınlaştırılması planlanmaktadır.