Çalışma Alanlarımız


Farya; ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele kapsamında insan hakları hukuku ile kadın hakları, LGBTİ+ hakları, mülteci hakları, çocuk hakları ve engelli haklarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda da çalışmalar gerçekleştirdiğimiz derneğimizde, 5. Amaç olan toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda kadınların ve tüm kız çocuklarının güçlendirilmesi, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımının artırılması; 10. Amaç olan eşitsizliklerin azaltılması ile ilgili olarak fırsat eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın bitirilmesi ve son olarak da 13. Amaç olan iklim eylemi doğrultusunda iklim krizi ve etkileri konuları ile ilgili farkındalık ve hak savunuculuğu çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Böylece, Farya’nın benimsediği esaslardan olan tek sesliğin değil, çeşitliğinin yükseldiği bir dünya hedefi doğrultusunda bireylerin dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve siyasi düşünce gözetmeksizin herkes için toplumsal eşitsizliklerin giderilmesini amaçlıyoruz. 

Farya gerçekleştirdiği çalışmalarda; ortak değerleri benimsemiş ve ortak amaçlar için çalışmakta olan kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde faaliyet göstermeye de önem vermektedir. 

Bu bağlamda eğitimler, seminerler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekte, farkındalık ve hak savunuculuğu çalışmaları yapmaktadır.