Hakkımızda

Farkındalık Yarat Derneği, kısa adıyla Farya, insan hakları alanında farkındalık ve hak savunuculuğu çalışmaları yapan bir sivil toplum örgütüdür.

Farkındalık Yarat Derneği, 9 Ekim 2019 tarihinde üniversite öğrencisiyken bir araya gelen dokuz genç kadının imzasıyla kuruldu.

Hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji, inşaat mühendisliği, lojistik, grafik tasarım ve halkla ilişkiler gibi çeşitli bölümlerden üye ve gönüllülerle birlikte çalışan Farya, bu çeşitliliğini çalışma alanları ve dünyaya bakış açısıyla da korumaya devam etmektedir

Vizyonumuz


Bireylerin ve toplumların hak temelli bakış açılarını geliştirdiği ve uyguladığı, barışçıl, eşitlikçi, ayrımcı olmayan, adil ve kolektif çıkarların benimsendiği farklı bir dünya hayal ediyoruz. 


Misyonumuz


Daha farklı bir dünya için insan hakları alanında hak temelli bir bakış açısının toplum düzeyinde geliştirilmesini hedefliyoruz.

Bu misyonun gerçekleşebilmesi için;

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olarak cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her seviyede güçlendirilmesi,

Sağlam politikalar ile buyurucu yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi için yasa koyucuları bu doğrultuda etkilenmesine yönelik savunuculuk, politika ve lobi faaliyetlerinin düzenlenmesi,

Cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama ve eşitliği sağlamaya yönelik olarak bireysel ve toplumsal bazda farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmesi,

İklim krizine karşı her politik ve bireysel davranışın önüne geçilebilmesi için; tüm bu davranışların hak ihlali olduğu konusunda farkındalık ve hak savunuculuğu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Kırılgan gruplardaki her bireye ulaşabilmek ve fırsat eşitliğini her birey için sağlayabilmek hedefleriyle hareket ediyoruz.